0
0

دسته: اندیکاتورها

 

تراز های پیوت

رازهای پیووت سطوحی هستند که توسط فرمولهای خاص و بر اساس کندل روز قبل یا...
1700 بازدید 0